A vizsga lefolytatása

A vizsgák lefolytatása

 Minden vizsgát olyan vizsgaközpontban kell lefolytatni, amelyet a tanúsító testület közvetlenül vagy a meghatalmazott minősítő szervezeten keresztül megállapított, jóváhagyott és felügyel.

A vizsgán a jelölt érvényes személyazonossági igazolvánnyal és a vizsgára szóló hivatalos értesítéssel jelenjen meg, amelyet kérésre be kell mutatni a vizsgáztatónak vagy a vizsga felügyelőnek.

Azt a jelöltet, aki a vizsga során nem tartja be a vizsga szabályait, vagy aki tisztességtelen magatartást tanúsít vagy ebben részes, minden további minősítő vizsgából ki kell zárni legalább egy éves időszakra.

 A vizsgakérdéseket a tanúsító testületnek kell érvényesítenie. Hagyományosan előkészített papíralapú vizsgáztatás esetén a vizsgapapírokat a vizsgáztatónak kell érvényesítenie és jóváhagynia, és a tanúsító testü­let által jóváhagyott eljárás szerint kell osztályozni. Amikor olyan elektronikus értékelő rendszer által kiválasztott, a számítógépen megjelenő kérdések jelentik a jelölt számára az „írásbeli” vizsgát, amely osztályozza is a választ, a tanúsító testületnek kell érvényesítenie és jóváhagynia az elektronikus értékelő rendszert.

Az írásbeli (akár elektronikus vagy hagyományos) és a gyakorlati minősítővizsgákat a vizsgáztatónak vagy az ő felelőssége alá tartozó egy vagy több gyakorlott felügyelőnek kell felügyelnie.

A vizsgáztatónak nem szabad vizsgáztatni azt a jelöltet:

  1. akit ő készített fel a vizsgára, a képzés befejezését követő két éves időszakban,
  2. aki (folyamatosan vagy időszakosan) ugyanabban a szervezetben dolgozik, mint a vizsgáztató.

A tanúsító testület jóváhagyásával a gyakorlati vizsgához a jelölt használhatja a saját eszközeit.

A jelöltek számára tilos a vizsga területére bármit is bevinni, kivéve, ha azt a vizsgáztató határozottan en­gedélyezte.

 

 A vizsga ismétlése

A nem etikus viselkedés miatt sikertelen jelöltnek legalább 12 hónapig kell várnia az újra jelentkezés előtt.

Az a jelölt, akinek nem sikerült elérnie a tanúsításhoz szükséges osztályzatot bármely részvizsgán, két­szer ismételheti az(oka)t, de az ismétlővizsga ne legyen az eredeti vizsgát követő egy hónapnál hamarabb - ki­véve, ha a jelölt megfelelően teljesíti a tanúsító testület számára elfogadható, további képzést - és ne legyen az eredeti vizsga után 2 évnél később.

8.5.3. Annak a jelöltnek, aki egy vagy több vizsgarészből kétszer is sikertelenül vizsgázik, a tanúsító testület által elfogadott továbbképzést kell teljesítenie, és valamennyi vizsgarészt meg kell ismételni.

8.6. Kiegészítő vizsgák

8.6.1. Az ugyanazon RMV-eljárásban szakterületet váltó vagy másikkal bővítő 1. vagy 2. szintű tanúsítással rendelkező személy esetén az új szakterületre vonatkozó szakterületi és gyakorlati vizsga teljesítése a követelmény. A 2. szintű vizsgázónak továbbá teljesítenie kell az RMV-utasításírási vizsgarészt az új szakterületre.

8.6.2. Az ugyanazon RMV-eljárásban szakterületet váltó vagy másikkal bővítő, 3. szintű tanú-sítvánnyal rendelkező személynek csak a fővizsgarész szakterületre vonatkozó E és F tételeit (lásd a 6. táblázatot) kell teljesítenie.

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.