Pártatlansági nyilatkozat

A MAROVISZ valamennyi megbízója, ügyfele, ill. személytanúsításért folyamodó számára diszkriminációmentesen, bármiféle megkülönböztetés nélkül, egyformán lehetővé teszik szolgáltatásainak igénybevételét. A hivatkozott és alkalmazott szabályozások szakmai, jogi szempontokat vesznek figyelembe, a kérelmezők lehetőségeit indokolatlanul Szövetség nem korlátozza.

A Szövetség minőségirányítási rendszere biztosítja, hogy a személytanúsítás és a további tevékenységek között ok-okozati összefüggés ne legyen. A tanúsítási eljárás során semmilyen megkülönböztetésben nem részesülnek azon szervezetek, személyek, amelyek, akik a Szövetség által nyújtott más szolgáltatásokat igénybe veszik, vagy vették, illetve akik tagjai vagy nem tagjai a Szövetségnek.

A Szövetség a személytanúsítási tevékenység pártatlanságának felügyelete céljából olyan, a kulcsfontosságú érdekeket kiegyensúlyozott módon képviselő Pártatlansági Bizottságot működtet, amely segít fenntartani a pártatlanságára vonatkozó követelmények teljesülését.

A Szövetség a személytanúsítás részeként, vagy ahhoz kapcsolódóan a megrendelő szervezetnek, személynek javaslatokat vagy tanácsokat nem ad, a tanúsítási eljárás befejezéséig állásajánlatot, megbízást, munkaszerződést nem kínál fel. A függetlenség, pártatlanság, a szervezet jó hírnevének megőrzése érdekében a Szövetség nem ajánl megbízóinak megvételre, felhasználásra, kipróbálásra semmiféle, a személytanúsítással összefüggésbe hozható terméket vagy szolgáltatást.

A Szövetség elnöke kijelenti, hogy a Szövetség nem végez személytanúsítással összefüggésben vagy kapcsolatban álló tanácsadást, képzést, mind a szervezet, mind annak személyi állománya mindenféle olyan politikai, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és egyéb ráhatástól mentes, amely befolyásolhatná a tanúsítási tevékenységét, illetve annak eredményeit.

Kijelenti továbbá, hogy a Szövetség Taggyűlése nem avatkozik be a Szövetség szakértői és/vagy tanúsítási tevékenységébe, illetve a Szövetség semmilyen rendszeres pénzügyi támogatásban nem részesül.

A Személytanúsítási iroda önálló egységként minden külső és belső befolyástól mentesen végzi a tevékenységét.

A tanúsító testület a pártatlanság fennállását, annak esetleges veszélyeztetését folyamatosan figyelemmel kíséri, elemezi ta­núsítási tevékenységeiből adódó potenciális érdekellentétet, Szükség szerint határozatot hoz és/vagy intézkedést foganatosít az ilyen veszélyeket kezelésére, kiküszöbölésére és/vagy csökkentésére. 

 

Budapest, 2022. szeptember 1.

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.